Můj postup při jmenování premiéra

Můj postup při jmenování premiéra

Vratislav-Kulhánek vláda

Jsem velmi často tázán, jak bych v případě zvolení prezidentem České republiky postupoval při jmenování předsedy vlády.

Jsem připraven respektovat Ústavu ČR i tradice, kterými se řídili předchozí prezidenti. Je tedy především na voličích, jak rozdají hlasy mezi strany kandidující v demokratických volbách. Jejich výsledek mě zavazuje dát první možnost k sestavení vlády předsedovi strany, které voliči odevzdají nejvíce hlasů.

O tom, zda jím sestavená vláda získá podporu parlamentu, rozhodují poslanci, kteří jí musí vyslovit důvěru.

A na prezidentovi pak, zda jmenuje ministry jednotlivých resortů.