Zdravotnictví

Zdravotnictví

Ušlo obrovský kus, péče je mnohem dostupnější. Samozřejmě do ideálního stavu je ještě daleko, ale s dobou před 30 lety nelze dnešek srovnávat. Otázkou případných příplatků za nadstandardy by se mělo zabývat resortní ministerstvo a nezavírat oči nad stavem, který již existuje.