Zahraniční politika

Zahraniční politika

Velmocí je na světě několik a Česká republika musí najít vlastní a čitelný vztah se všemi. Na základě suverenity, nikoli podřízenosti. Historie nás o tom již mnohokrát přesvědčila. Pokud prezident hledá vlastní cesty, než je oficiální zahraniční politika ČR, vzbuzuje tím u občanů nedůvěru a u partnerů nejistotu a v neposlední řadě ubírá své zemi na vážnosti.