Vzdělání a školství

Vzdělání a školství

Všichni víme, že vzdělání se základem budoucnosti, ale politici pro to málo dělají, nepočítaje předvolební sliby. Je slyšet o základním školství, máme mnoho vysokých škol, ale málokdo mluví o středním odborném vzdělávání. Bez kvalifikovaných pracovníků a zaměstnanců nemůžeme posouvat kvalitativně ekonomickou produkci. Systém nelze zúžit na krátkodobé, většinou následně neplněné, předvolební sliby o plošném přidávání k platům. Je potřeba podívat se na strukturu. Máme dost předškolních zařízení? Základních škol? Pravděpodobně tady nejpalčivější problém nebude. Již na středním stupni však začíná fungovat silná nerovnováha. Maturita by neměla být cílem, ale pouze potvrzením. Buď o ukončeném odborném vzdělání se zárukou jistých pracovních návyků a dovedností, anebo jako předstupeň pro pokračování vysokoškolským studiem. Je příliš mnoho soukromých zařízení negarantujících mnohdy nic víc než doklad o ukončení studia. Jejich absolventi však v mezinárodní, stále tvrdší a kvalitnější konkurenci, na trhu neobstojí. Stát nerovnoměrně nedostatečně podporuje technické směry, kde absolventi nikdy nebudou mít problém s uplatněním na pracovním trhu. Nelogicky tak zakonzervovává velké počty mnoha humanitních oborů, jejichž kvantitativní počet absolventů jen těžko hledá uplatnění. Už třeba proto, že díky nízké poptávce logicky nemohou jejich absolventi očekávat vysoká platová ohodnocení.