Vnitřní politika

Vnitřní politika

Státem nařízené vyšší mzdy a nejrůznější neadresné sociální příspěvky nezajistí vyšší zdanění těch, kteří umějí peníze vydělat. Mějme všechny, kteří to umí a poctivě odvádějí daně v úctě. Demokracie je založena na pluralitě názorů. Nesmí převážit pravda jedněch (vítězů voleb) nad druhými (v jedněch volbách možná poraženými) vydáváním dalších a dalších zákonů a zatěžování lidí zbytečnou byrokracií. To platí i o mandatorních výdajích, které jsou většinou rozdělovány plošně, nikoliv cíleně. Utápíme se v systému dotací, podpor, pobídek a dalších nesystémových krocích ničících přirozené konkurenční prostředí a zákony trhu. Nikdy se nenechám zatáhnout do vnitrostátních, krátkozrakých sporů bez dlouhodobého přínosu občanům. Je mým předsevzetím nehrát s politiky jejich stranické hry, ale v souladu s ústavou dbát na to, aby politici řídili tuto zemi čestně, a neintrikovali kvůli stranickým zájmům na úkor jejich voličů.