Průmysl versus zemědělství

Průmysl versus zemědělství

Máme skvělou průmyslovou tradici, ale pozapomíná se i na naši soběstačnost v zemědělské produkci. Svět zná naše výrobky, já bych chtěl přispět k obnovení úcty k povolání sedlák, dnes říkáme farmář. Podnikatel není nadávka, ale zodpovědný hospodář, který je nejen ochoten, ale také schopen přejmout zodpovědnost za své zaměstnance, dokáže tvořit a budovat s dlouhodobou vizí. Na jeho poctivosti záleží, jak jeho zaměstnanci budou žít.