Přijetí eura

Přijetí eura

Společná evropská měna není politikum, ale závažné ekonomické rozhodnutí. O vstupu do eurozóny rozhoduje vláda a jedná se o první akt procesu trvajícím několik let. Pokud se má stát euro výhodnou společnou měnou pro všechny, nemělo by být kupříkladu svázáno automaticky s dluhy jiných zemí, o které jsme se nezapříčinili, a tudíž není logické nést následky cizích špatných rozhodnutí. Těžko kupříkladu vysvětlíte občanovi, že ze svých daní musí platit dluh za zemi, kam jezdí na dovolenou a sám nedosahuje životní úrovně tamních obyvatel. Přesto, pokud se vláda rozhodne zahájit proces přijetí eura jako jednotné evropské měny, nebudu tomuto procesu bránit.