Vize a priority

Moje vize

Bez ohledu na to, jaká bude tato vláda a vlády příští, jak se zas a znovu budou politici hádat a napadat. Jak špatný svět nám budou média předkládat a soustavně se tak pokoušet kazit nám náladu. Můj hlavní cíl je Česká republika. A deset milionů lidí, kteří jí říkají vlast. Myslím na ně každý den. Jak jim je, když se probudí, co jim vadí, čeho se bojí, jak se cítí každý den večer. Nechci, aby při usínání mysleli na to, jak přežijí zítřek, ale byli co nejklidnější, protože budou cítit, že někdo za ně bojuje. Život máme vymezený, nenechme si ho kazit sobeckými lidmi, kteří myslí jen na svůj prospěch a občané jsou pro ně pouhým nástrojem. 

Moje kandidátské priority

Chci být prezidentem, na kterého budou moci být občané v každé situaci a době hrdí a rádi se s ním budou potkávat. Vážím si lidí, kteří každé ráno v šest hodin stojí „u píchaček“ a vědí, co to je práce na tři směny. Je čas vrátit těmto lidem respekt a úctu. To oni vytvářejí naše národní bohatství. Zaslouží si poctivé mzdy za svou práci a ve chvíli, kdy odejdou na zasloužený odpočinek, důstojné penze. To samé budu prosazovat i pro všechny podílející se na zemědělské produkci země. Česká republika nesmí být loutkou odkázanou na dotace, nýbrž v podstatných komoditách samostatná. Prezidentský úřad vnímám jako osobní zodpovědnost za dodržování ústavy, bez vytváření vlastní politické linie. Rovněž nehodlám být účastníkem jakýchkoliv domácích politických her.  Po zvolených politicích budu požadovat, aby v Evropě vždy bojovali za Českou republiku a zajistili jí respektovanou pozici ve všech oblastech v rámci Evropské unie. V neposlední řadě jsem odhodlán usilovat o to, aby vláda a samosprávy přestaly o mládeži a sportu pouze hovořit, ale začaly pracovat. Budoucnost České republiky vidím v souladu důrazu na vzdělání s rozvojem fyzické zdatnosti a odolnosti. Protože respektované místo si nevyprosíme ani nenasmlouváme. Můžeme si ho vybojovat pouze svými schopnostmi.

Podpis Vratislava Kulhánka