Financování

Přehled nepeněžních plnění a darů

Financování volební kampaně Vratislava Kulhánka a přehled nepeněžních plnění a hmotných darů
         
Datum Název/Jméno a příjmení IČO/Datum narození Obec sídla/trvalého pobytu Hodnota daru a bezúplatného plnění
30.08.2017 Ing. Pavel Sehnal 01.07.1964 Praha 2 500 000,00 Kč
04.10.2017 Ing. Pavel Sehnal 01.07.1964 Praha 500 000,00 Kč
12.10.2017 Ing. Pavel Sehnal 01.07.1964 Praha 500 000,00 Kč
12.10.2017 Ing. Pavel Sehnal 01.07.1964 Praha 500 000,00 Kč
01.11.2017 Ing. arch. Ladislav Opletal 29.8.1946 Olomouc 36 000,00Kč
03.11.2017  Ing. Pavel Sehnal 01.07.1964 Praha 500 000,00 Kč
06.11.2017  Ing. Pavel Sehnal 01.07.1964 Praha 500 000,00 Kč
06.11.2017 Ing. Jiří Gerle 25.04.1942 Strakonice 100 000,00 Kč
24.11.2017 Ing. Pavel Sehnal 01.07.1964 Praha 500 000,00 Kč
04.01.2018 Ing. Pavel Sobek 29.03.1973 Roztoky 339 500,00 Kč
04.01.2018 Vladimír Šulc 23.09.1961 Praha 494 000,00 Kč
08.01.2018 Ing. Pavel Sehnal 01.07.1964 Praha 500 000,00 Kč
18.01.2018 Vratislav Kulhánek 20.11.1943 Praha 440 000,00 Kč
19.02.2018 Ing. Pavel Sehnal 01.07.1964 Praha 65 000,00 Kč
16.04.2018 Ing. Pavel Sehnal 01.07.1964 Praha 6 800,00 Kč

Pokud mě podpoříte také svým podpisem, budu velmi rád.