Financování

Přehled nepeněžních plnění a darů

Financování volební kampaně Vratislava Kulhánka a přehled nepeněžních plnění a hmotných darů
         
Datum Název/Jméno a příjmení IČO/Datum narození Obec sídla/trvalého pobytu Hodnota daru a bezúplatného plnění
30.08.2017 Ing. Pavel Sehnal 01.07.1964 Praha 2 500 000,00 Kč
04.10.2017 Ing. Pavel Sehnal  01.07.1964  Praha  500 000,00 Kč
12.10.2017 Ing. Pavel Sehnal 01.07.1964 Praha 500 000,00 Kč
12.10.2017 Ing. Pavel Sehnal  01.07.1964  Praha  500 000,00 Kč

Pokud mě podpoříte také svým podpisem, budu velmi rád.