Moje priority

Co pro vás chci udělat

Mezi moje hlavní priority bezesporu patří důraz na vzdělání. Nikoli pro poměrně úzkou skupinu těch, kteří mají nadání a jsou ochotni věnovat roky svého života vysoké škole, ale zejména odbornému střednímu, které je dnes jakoby mimo zájem. Život však není jenom vysedávání u počítače, ale také pohyb a sport. Obě oblasti se prolínají a jedna bez druhé nevychová jedince schopné se přizpůsobit novým podmínkám. Neméně důležitá jako průmyslová výroba je rovněž oblast zemědělství. Tak úrodná země nesmí spoléhat na systém dotací a dovozu potravin. Měla by mít jistotu, že je v případě potřeby plně soběstačná. Jsme šikovní lidé a máme na co být hrdí. Jsem nespokojený, když nás svět vnímá jako levnou pracovní sílu. Pokud máme stejnou produktivitu, není jediný důvod nechtít si nechat za práci zaplatit. Vždyť to, co mezinárodní firmy uspoří na mzdách, promítnou především do svých dividend. Tedy toho, co si odvezou domů. Jsem přesvědčen, že vláda má vládnout pod kontrolou parlamentu a prezident mít roli moderátora řídícího se platnou ústavou.  Občané musí mít respekt sami k sobě, ale také k jiným, i když s nimi nemusí ve všem souhlasit. Stručně se tomuto pocitu říká spokojenost. A první, na koho všichni vidí, je prezident.
Podpis Vratislava Kulhánka
Vratislav Kulhánek